Bankacılık sistemi para akışını büyük ölçüde kontrol etme yetisini elinde bulunduran bir piyasaya sahip olmak ile beraber söz konusu olan bu durumları kendilerinden hizmet almak isteyen her kişinin, kurumun ya da iktisadi teşebbüsün finansal geçmişi ile alakalı olarak son derece rahat bir şekilde bilgi almalarına da imkan tanımaktadır. Başka bir deyiş ile ülkemizde hizmet vermekte olan bankaların hemen hemen hepsi ellerinde bulunan sistemler sayesinde herkesin geçmişte aldıkları borçları ve bunu ne sıklıkta yaptıklarını, söz konusu olan borçlara yönelik ödemelerinin düzenlerin ya da aksatıp aksatmadıklarını son derece rahat gözlemleyebilmektedirler.  Acilparayaihtiyacimvar.com açıklıyor: Hele bir de kendilerinden borç para almak için kredi alma başvurusu yapan kişiler Merkez Bankası’nın kara listesinde de ise bu kişilere hiçbir şekilde hizmet verilmemekte ve kati surette geri çevrilen bu kişiler “kara listedeyim paraya ihtiyacım var” diyerek kendilerine borç para verecek başka yerler aramaktadırlar.

Ülkemizdeki bankacılık sistemine göre mevcut olan kredi ya da kredi kartı borcunu üç ay üst üste ödemeyen ve bu konuda hiçbir düzenlemeye de gitmeyen kişiler Merkez Bankası’na bildirilmekte olup bu yetkili kuruluş tarafından hiçbir banka tarafından hizmet verilmemesi için kayda alınmaktadır. Anlatılmakta olan bu durumdan kurtulmak için borçlarının tümünün kapatılması da yetmemekte ve en az bunun üzerinden de en az beş yıl geçmesi istenmektedir. Bu zaman dilimleri son derece uzun olduğu ve bu arada da para ihtiyaçları gerçekleştiği için bu kişiler kendilerine maddi destek sağlayacak başka yerler araması söz konusu olmaktadır. bu sebepten dolayı ismi kara listede olan kişilerin borç para bulma imkanı yakalayabilecekleri yerleri belirtmek faydalı olacaktır.

Bunlardan başlıcaları ise aşağıda listede sıralandığı gibidir;

  1. Kredi danışmanlık firmaları,
  2. İkrazatçı firmalar,
  3. Kredi kartına taksitle altın ya da nakit para veren kuyumcular,
  4. Senet karşılığında altın ya da nakit para veren kuyumcular,
  5. telefon bayileri,
  6. Senetle mal veren dükkanlardır. ( satıp nakde çevirme yöntemi kullanılabilir)