Adı geçen bu sürdürülebilirlik raporlarını tanımlamamız gerekir ise, herhangi bir firmanın kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile şeffaflık politikasının da bir sonucu olarak yayınladıkları yaptıkları işleri sürdürebileceklerini belirten ve hali hazırdaki ekonomik, sosyal, çevresel ve yönetimsel durumlarını belirtmekte olan raporlar olma özelliği taşımaktadırlar.

Söz konusu bu raporlama sistemi ilk olarak yurt dışında başlamış olmakla beraber ülkemizde de büyük ve köklü firmalar tarafından sıklıkla tercih edilmeye başlanmıştır. Ülkemizdeki büyük firmaların hemen hemen hepsi hali hazırdaki mevcut durumlarını ilan etmek amacı ile genel olarak yıllık bir sistem dahilinde detayları verilen bu raporlama sistemini uygulama yolunu seçmektedirler.

Söz konusu bu sürdürülebilirlik raporu uygulaması oldukça fazla ülkede bulunan ve kurumsallık seviyesi yüksek olan pek çok firma tarafından tercih edilmek ile beraber anlatılan bu konu ile ilgili rakamsal verileri de şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır;

  1. Hali hazırda Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerden toplam olarak 4002 firma,
  2. Amerika Birleşik Devletleri’nden 470 firma,
  3. Çin’den 298 firma,
  4. Hindistan’dan 283 firma,
  5. Güney Kore’den 221 firma,
  6. Endonezya’dan 98 firma ve
  7. Ülkemizden de 223 firma söz konusu bu sürece dahil olarak sürdürebilirlik raporu yayınlama yolunu seçmektedirler.

Görüldüğü üzere gelişmiş ülkeler ve mevcut durumları itibari ile gelişmekte olan ülkeler sürdürülebilirlik raporu yayınlayan firmalar en çok sahip olan ülkeler olma özelliği taşımaktadırlar. Çünkü bu raporlar firmaların gelişmişlik seviyelerini arttırmak ile beraber bu özelliğe ait firmaların bulundukları ülkelere de katkı olmaktadır. Çünkü yayınlanmakta olan bu raporlar sayesinde;

  1. Firmalar arasındaki rekabet oranları artmakla beraber bu sayede hizmet kaliteleri de artış göstermekte ve kullanıcılar tarafından tercih edilebilirlikleri artmakla beraber bulundukları ülkelerin ekonomik canlılığı da bu durumdan olumlu yönde etkilenmektedir,
  2. Şirketler geleceklerine dair ön görülerde bulunma konusunda oldukça önemli bilgilere ulaşma olanağı bularak daha mantıklı adımlar atma şansına sahip olmaktadırlar. Bu sebeple de sürdürülebilirlik raporu düzenleyerek kendi kendilerini daha iyi tanıma olanağı bulan firmalar daha sağlıklı planlar yapabilmektedir.