Blog


Oca 0
Oca 0

Şirketlerin Gelir Durumu ve Sürdürebilirlik Raporları

Adı geçen bu sürdürülebilirlik raporlarını tanımlamamız gerekir ise, herhangi bir firmanın kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile şeffaflık politikasının da bir sonucu olarak yayınladıkları yaptıkları işleri sürdürebileceklerini belirten ve hali hazırdaki ekonomik, sosyal, çevresel ve yönetimsel durumlarını belirtmekte olan raporlar olma özelliği taşımaktadırlar.

  Read more